A kasko biztosítótársaságnak kifizetései vannak

Gyakran vannak olyan helyzetek, amikor a baleset során a baleset bűnösének nincs CTP-politikája. A baleset után kiderül, hogy a sérült autó tulajdonosa CASCO-val rendelkezik, akkor a baleset elkövető megkönnyebbülést sürget, mivel a biztosítás minden kártérítést fizet a károsult félnek.

KASKO biztosító társaság

Előzetes vizsgálati eljárás

A baleset után egy-két év múlva a baleset-kezdeményező levelet kaphat a biztosításbólKASKO biztosító társaság A CASCO, amely a veszteségeket a károsult félnek fizette, a költségek visszakövetelésére irányuló kérelemmel. Ezt a követelést "szubrogációnak" nevezték. Az "átruházás" értéke az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 965. cikkének rendelkezései alá tartozik, és magában foglalja, hogy a biztosítóknak teljes joguk van a balesetért felelős személytől az ügyfélnek kifizetett pénz visszafizetésére. A tárgyalást megelőző levélben a biztosító lehetőséget biztosít arra, hogy kártérítést fizet önként. Az adós részéről tapasztalt ügyvéd megállapodhat a részletfizetésekről, vagy akár csökkentheti az adósság összegét. A biztosító igényét megfelelően kell végrehajtani, és tartalmaznia kell a szükséges dokumentumok teljes csomagját, ellenkező esetben a követelmény ésszerűtlen lesz.

A biztosítók által benyújtandó szükséges dokumentumok:

  • egy dokumentum, amely jelzi a kár költségeit (a szállítással kapcsolatos vizsgálati igazolást, a kár leírását és az eredeti fényképeket, a javítás kiszámítását és a fizetési bizonylatot);
  • a baleset bűnösségét igazoló okmány (az eseményről szóló igazolás, jogsértés vagy bírósági határozat);
  • (a biztosított nyilatkozatának egy példánya a biztosított esemény időpontjáról, a TCP másolatáról, a kötvény másolatáról és a fizetési bizonylatról).

A megfelelő biztosítók nem üdvözlik a felesleges jogvitákat, mivel jövedelmezőbb a figyelmet más ügyfelekre váltani.

Bírósági rend

KASKO biztosító társaság

Ha bíróságra jár, először figyelmet kell fordítania az időzítésre. Szükséges tudni, hogy minden esetben három év alatt a baleset bekövetkeztének határideje van a szubrogáció iránti kérelem benyújtására. De még ha a KASKO tisztjei is később fellebbeznek a bírósághoz, ez nem jelenti azt, hogy megtagadják a pert. A legtöbb esetben, a baleset kezdeményezőjének hiányában, a bíróság a biztosítás javára dönt.

Lásd még: A Mazda 3 MPS rendszeres meghibásodása

KASKO biztosító társaság

Ahhoz, hogy a törvénynek a rendelkezésére bocsássanak, ezt a döntést meg kell hoznia a bíróság előtt. A bírósághoz benyújtott dokumentumoknál a biztosítótársaságok gyakran kipróbálják a felmerült károkat. Ebben az esetben az adósnak ellenőriznie kell a felperes által rendelkezésre bocsátott összes dokumentumot.

Ebben a helyzetben ellenőrzik az alábbi mérkőzések:

  • Ne jelenjenek meg külön alkatrészek;
  • függetlenül attól, hogy elvégezték-e a károsodásnak nem megfelelő javítási munkákat;
  • talán egy pótalkatrész többször vásárolt;
  • Az ár megfelel-e az alkatrészek tényleges költségének

A bíróság illetékes szakértője könnyen vitatja a talált következetlenségeket, ami jelentősen csökkenti a károk mértékét.

LEAVE ANSWER