Hogyan szerezhetek biztosítási baleset után

A baleset résztvevői számára sürgős kérdés a biztosítási kártérítés. Annak érdekében, hogy a biztosító teljesítse kötelezettségeit, meg kell felelnie az OSAGO szerződés és a közlekedési szabályok által szabályozott intézkedésekre. Beszéljük majd, hogyan viselkedjünk hasonló helyzetben és hogyan kaphatunk egy baleset utáni biztosításot a javasolt cikkben.

tartalom

 • 1 Eljárás baleset esetén
 • 2 A papírmunka eljárás
 • 3 Biztosítási kártérítés beszerzése baleset után
 • 4 Hogyan szerezhetek CASCO biztosítást?

Eljárás baleset esetén

hogyan lehet a biztosítási OSAGO

Közvetlenül a baleset után meg kell vizsgálni a baleset helyszínét, győződjön meg róla, hogy nincs veszteség és telepítsen vészleállító jelet

A közlekedési baleset előfordulása után az első dolog:

 1. Állítsa le a járművet, és kapcsolja be a vészvilágításokat. Ezután telepíteni kell az útjelző háromszögre. Szigorúan tilos az objektumok mozgatása és az autó mozgatása, még akkor is, ha az akadályozza az úthasználókat.
 2. Ellenőrizze a jelenetet és győződjön meg róla, hogy nincs áldozat. Ha van ilyen, hívjon azonnal mentőt.
 3. Hívja a rendőrséget, és jelentse az esetet. Nagyon fontos, hogy rögzítsük az autók számát és a baleset minden tanújának kapcsolatait.

Ha a baleset csak a polgárok tulajdonát károsítja, és az esemény minden résztvevője érvényes CTP-politikával rendelkezik, akkor nem hívhatják meg a rendőrséget, és nem készíthetik el a baleset leírását és rendszereit, ha a sérültek nincsenek. Akkor menjen a legközelebbi DPS-hivatalhoz, ahol a személyzet kiadja az eseményt. Fontos tudni, hogy a bűnüldöző szervektől kapott összes dokumentumot be kell mutatni a biztosítónak (másolatok és eredetik).

ha nem hívhatja a rendőrséget a baleset helyére

A törvény szerint a gépjárművezetők nem hívhatják meg a rendőrt a baleset helyszínére, ha nincs sérülés, és a kár összege elhanyagolható

Meg kell érteni, hogy ilyen helyzetben a mozdonyvezetőknek nem szabad megkülönböztetniük a baleset körülményeitől, és a kár kevesebb mint 50 000 rubel lenne. Ezt az összeget törvény szabályozza. A fizetés csak az esemény bekövetkezésekor a rendőrségnél történik. A baleset valamennyi résztvevőjének biztosítania kell egymásnak a biztosítási társaság általános információit és kapcsolatait, amely védi polgári jogi felelősségét, valamint a biztosítási szerződés számát. Ezenkívül a sofőrök értesítik a biztosítóikat a balesetről.

A papírmunka eljárás

Olyan helyzetben, amikor a gépjárművezetők nem találtak közös véleményt az esemény részleteiről, a dokumentumok nyilvántartásba vételét a rendőri képviselők részvételével, vagy az ingatlanok kárának több mint 50 ezer rubelre vonatkoznak, akkor a közlekedési rendőrséget fel kell hívni. Az esemény bejegyzésének jellemzői a helyzettől függnek.

Baleset következtében a polgárok egészségét nem károsították:

 • az incidens diagramja kidolgozás alatt áll;
 • az esemény minden résztvevője magyarázatot ad;
 • a DPS képviselője bizonyítékot ad a járművezetőknek baleset bekövetkezéséről.
Lásd még: Milyen dokumentumok szükségesek az OSAGO számára

Az esemény következtében az állampolgárok egészségét károsították (a kivétel súlyos kár). Ezután a bűnüldöző szervek a következő lépéseket hajtják végre:

 • készítsen baleseti tervet és protokollt a jelenet ellenőrzésére;
 • a bűnösség vonatkozásában döntés születik közigazgatási eljárás kezdeményezésére;
 • a baleseti résztvevők írásbeli magyarázatok;
 • a járművezetők és a sérültek baleseti igazolást kapnak (154-es nyomtatvány).
hogyan szerezhető CASCO biztosítás

Ha a gépjárművezetők nem találtak közös véleményt a baleset körülményeiről, akkor szükség van a rendőrség képviselőinek a helyszínre hívására.

Ha az esemény résztvevői nem tartoznak közigazgatási felelősség alá, a rendőri képviselő úgy dönt, hogy nem indít eljárást. Olyan helyzetben, amikor az adminisztratív felelősséget nem kételkedik, azonnal büntetőeljárást hozott. Ha a bűncselekmény összetételét és a baleset körülményeit nehéz meghatározni, a bűncselekmény elindítása megtörtént. Ezt követően alapos vizsgálatot végeznek. Abban az esetben, ha előre nem látott körülmények állnak fenn, és a közlekedési rendőr nem tud összeállítani és kiadni a balesetről szóló okiratot, a baleset bekövetkezését követő 24 órán belül köteles ezt a rendőrségen vagy közvetlenül a közlekedési rendőrállomáson keresztül végrehajtani.

Minden olyan iratot, amelyhez személyes aláírás szükséges, gondosan meg kell vizsgálni. Az incidens minden résztvevője jogában áll, hogy nem ért egyet a bűnüldöző szerv által körvonalazott körülmények között. Fontos megjegyezni, hogy a biztosítási előny a legjelentéktelenebb részletektől is függ.

Az ilyen pillanatokra figyelni kell:

 • az úttest állapota;
 • gátlási nyomok;
 • időjárási viszonyok;
 • a közúti berendezés üzembiztonsága, valamint jelenléte vagy hiánya;
 • a területen lévő út jellemzői (pl. laposak vagy sem).

Az esemény bejegyzésének végén a résztvevők kitöltik a baleseti figyelmeztetést.

Biztosítási kártérítés átvétele baleset után

az autópálya állapotának a baleseti arányra gyakorolt ​​hatását

A dokumentumok kitöltésekor fontos minden olyan külső tényezőt feltüntetni, mint az időjárási viszonyok vagy az úttest állapota.

A következő lépés, hogy kapcsolatba lépjen a biztosító társaság képviselőivel. A baleset bekövetkezése után a lehető leghamarabb minden résztvevőnek tájékoztatnia kell a biztosítóját a balesetről. Továbbá 5 naptári napon belül (amennyiben a baleset rendőri részvétel nélkül befejeződött), vagy 15 napig (minden más esetben), a balesetről értesítést kell küldeni a biztosítónak. Ha a dokumentum személyesen történő átadásának lehetősége nem áll rendelkezésre, azt postai úton vagy faxon is elküldheti. Az áldozatnak szintén fizetési kérelmet kell benyújtania. Ha a károsult tulajdona megsérül, köteles a biztosítást a vizsgálati és vizsgálati eljárásokra átadni. Ennek az eljárásnak köszönhetően meghatározza a kár méreteit. A biztosítótársaság alkalmazottai legfeljebb 5 nappal ellenőrzik az áldozatok benyújtásától számított öt napot. A vizsgálat minősége miatt esetleg tanulmányozni kell a járművet, amely kárt okozott. Ilyen helyzetben fel kell venni a kapcsolatot a baleset többi résztvevőjével.

Lásd még: Előfordulhat, hogy a gyalogos átkelőnél megelőzhető?

Mielőtt kifizetést kap az OSAGO-nál, a biztosítónak be kell mutatnia egy ilyen dokumentumcsomagot:

 • balesetigazolás (ha a dokumentumokat rendőr készítette);
 • a balesetekről szóló értesítés;
 • egy közigazgatási bűncselekményről szóló jegyzőkönyv egy példánya.
Как получить страховку после ДТП

Az esemény minden résztvevője köteles tájékoztatni egymást a biztosítótársaságról, valamint a szakpolitikai számról.

Ha sérülést okoz a károsult tulajdonában, a következőket is fel kell tüntetni:

 • a szakértői bizottság következtetései a kár mértékéről;
 • a tulajdon tulajdonjogát igazoló okmányok;
 • A szakértői szolgáltatások kifizetésének összegét tartalmazó átutalás;
 • egyéb okmányok, amelyek bizonyítják a vagyoni kár körülményeit.

Ezenkívül a biztosító vállalja, hogy kártérítést fizet, ha az áldozat bizonyítani tudja az egészségre ártalmas tényt. Minden követelménynek dokumentált bizonyítékkal kell rendelkeznie.

Tekintsünk egy olyan helyzetet, amikor a baleset kimenetele az áldozat (a kenyérkereső) halálává válik. Ezután a biztosító társaság előírja:

 • halotti bizonyítvány;
 • az elhunyt valamennyi családtagját feltüntető nyilatkozat;
 • egy iskola vagy más oktatási intézmény által kiállított igazolás, amely igazolja, hogy az elhunyt gyermekei ott tanítottak;
 • az elhunyt családtagjainak fogyatékossági igazolása;
 • a temetésen elköltött összegről szóló átvételi elismervény;
 • gyermek születési bizonyítványa.

Hogyan szerezhetek CASCO biztosítást?

Autóbiztosítási szakértők értékelése

A döntés meghozatalához a biztosító társaság szakértőinek meg kell vizsgálnia az autót

A hajótest balesetében bekövetkezett kár következménye hasonló a korábban említett algoritmushoz. Az autójavítási költség helyreállításához a biztosítónak gondoskodnia kell minden szükséges dokumentumról a forgalmi rendőrök képviselőivel. A CASCO-politika néhány biztosítója lehetőséget nyújt a sürgősségi biztos szolgáltatásainak igénybevételére. A legjobb, ha kihasználja ezt a lehetőséget, hiszen biztosan kiadja a papírokat, és személyesen kommunikál a rendőrséggel. Az aláírás előtt alaposan tanulmányozza a protokollokat, referenciákat és egyéb dokumentumokat. A számok teljesen és egyértelműen kitöltöttek. A közlekedési rendőrség által kiadott bizonyítványok nem tartalmazhatják a "kismértékű kár" vagy a "megmagyarázatlan körülmények között bekövetkezett kár" kifejezést. Ez a biztosítási díj megtagadását vonja maga után.

Ne felejtse el kitölteni a biztosító által kiadott baleseti értesítést. Ha a baleset második résztvevője megtagadja ezt, akkor ki kell töltenie a felét és a jelet. Az érintett autókról is készíthet fényképeket, és felhívhat egy tervet a baleset helyszínéről. Ezenkívül figyelmet kell fordítani a féktávolságra, a jármű károsodására és az útjelzésekre. Miután kiadta az összes dokumentumot, a rendőrök meghívják Önt egy speciális elemző csoportba. E csoport látogatása kötelező eljárás, hiszen a szerződés tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a biztosítottnak mindent meg kell tennie a biztosító költségeinek csökkentése érdekében. Ezenkívül a kapott bizonyítványok és egyéb dokumentumok egész sorát a biztosító részére nyújtják:

 • a biztosított esemény bekövetkezésének tényéről szóló nyilatkozat (írásos formában);
 • eredeti CASCO szerződés;
 • balesetigazolás (a 2. formanyomtatvány szerint), amely az elkövetőt és a baleset résztvevőit jelzi;
 • az autó meghatalmazása, ha a járművet az a személy kezeli, akire a biztosítási szerződés vonatkozik.

Ne pánik, ha közvetlen közreműködik a közlekedési balesetben. A baleset bekövetkeztét követő helyes döntés azonnali hívás a mentők és a rendőrök számára. Ezután hívhatja a biztosítót.

LEAVE ANSWER